Notice: Undefined variable: row_Rubrike in /home/akvarijskeribe/public_html/inc-zaglavlje.php on line 6

Notice: Undefined variable: row_Rubrike in /home/akvarijskeribe/public_html/inc-zaglavlje.php on line 13
akvarij

Oblikovanje vodene površine

Rubrika: Vrtni ribnjaci

Voda, kao ni jedan drugi element unutar vrta, unosi u prostor poseb­no privlačne promjene koje se očituju u zrcaljenju okolišu, zvukovima i pokretima. Čak i kad je zamrznuta, njezina površina upečatljivo predstavlja kontraste boja i tekstura. Ribnjak je vrlo popula­ran oblik vodene površine, no postoje i drugi oblici, poput slapa, vodoskoka ili potoka.

Vodena površina u vrtu omogućuje vam uzgajanje brojnih biljnih vrsta koje ne mogu rasti u drugim uvjetima, npr. »žabogriz« (Hydrocharis morsus-ranae), vodeni »zumbul« (Eichhornia erassipes) ili močvarne vrste jaglaca.

Pri odlučivanju o obliku i tipu vodene površine uvijek uzmite u obzir veličinu i ostale značajke vrtnoga prostora. Ako je vrt velik i neformalna stila, najbolje bi se mogao uklopiti vijugavi potočić, a ako je riječ o malom stiješnjenom grad­skom vrtu, možda je najbolje odabrati uzdignuti bazen formalna oblika. Vode­na površina može se uključiti i u vrt pred­viđen za djecu, npr. u obliku zanimljive fontane, oblikovane tako da se voda prelijeva preko kamenih ploča i ne stva­ra površine s dubljom vodom.

Odabir položaja ribnjaka

Nastojte iskoristiti osobinu vode da zrcali svoju okolinu, pa smjestite ribnjak ili mjesto gdje će njegova površina odražavati neki privlačni element unutar vrta, npr. ukrasnu biljku ili skulpturu. Pri određivanju mjesta možete se poslužiti nekim materijalom koji odražava okoliš, rasprostrti ga te promotriti odra­ze s nekoliko strana, npr. iz kuće ili patija. Ovo obavite ne samo tijekom dana nego i navečer da nađete najpovoljnije mjesto za ribnjak.

Otvoreno i sunčano mjesto, podalje od krošnji stabala, nudi najbolje uvjete za rast i razvoj većine vodenih biljaka.

Ako ste se odlučili napravili vodeni ribnjak na mokroj zemlji koja je sklona poplavljivanju, obvezno provjerite postoji li opasnost od otopljenih gnojiva ili pesticida koji bi se mogli slijevali u rib­njak iz obližnjega povrtnjaka ili njive.

Zemlja koja je bogata podzemnim vo­dama često može uzrokovati probleme za vrlo kišnih razdoblja, pa će najčešće promijeniti zamišljeni oblik i veličinu ribnjaka.

Nemojte smještati ribnjak na mrazišta ili na vrlo otvorena mjesta, jer će tak­ve okolnosti znatno smanjiti odabir biljnih vrsta koje se mogu uzgajali u takvim uvjetima, a moral ćete osigurati i zaštitu zimi.

Neformalni ribnjaci


foto:Rusalka

U neformalno oblikovanom vrtu najbo­lje će izgledati malo ukopani ribnjak što prirodnijeg izgleda. Najčešće je to ne­pravilan zavojit oblik obrubljen prirod­nim materijalima poput kamena ili trave koji povezuju ribnjak s ostalim dijelovima vrtnoga prostora. Uvijek se treba sjetiti da je površina vode samo dio cjelokupne slike ribnjaka te da su tu važni i drugi elementi, poput vodenih i obrubnih biljaka raspoređenih uokolo, tako da djelomično skrivaju oblik ribnjanka i pridonose jačanju dojma svježine i bujnosti.

Jednako kao i kod gredice ili cvjetnjaka, uvijek se sjetite da biljke treba raspo­riti tako da tvore komplementarne i kontrastne cjeline boja, tekstura i oblika.

Formalni ribnjaci

 foto: Smozar
foto:Smozar


Suprotno prirodnom dojmu neformal­nih ribnjaka, formalni je ribnjak čvrsto određen element. On može biti uzdignut ili ukopan i najčešće je pravokutno­ga geometrijskog oblika. U pravilu, u formalnim se ribnjacima manje prosto­ra daje uzgoju biljaka, čak i kad je riječ o vrstama čiji listovi plutaju na površini, poput lopoča, a ukrasne biljke, kao što si neke vrste paprati, uzgajaju se uz ribnjak tako da se njihov oblik odražava na površini vode. Uzbudljiv i ukrasni dodatak formalnom ribnjaku može biti vodoskok, koji će zaokružiti i naglasiti temeljni dojam.

Rub ovakva tipa ribnjaka može se urediti kao upečatljiv ukrasni element, npr. ako je popločen zanimljivim kame­nim pločama, a u uzdignutom ribnjaku kao ugodno mjesto za sjedenje, poseb­no pogodno za starije osobe te osobe s posebnim potrebama.

U najviše slučajeva formalni su rib­njaci smješteni tako da unutar vrtnoga prostora daju dojmljiv element koji ne­izostavno privlači pogled, npr. na sje­cištu glavnih staza ili na mjestu koje se dobro vidi s prozora i terase kuće.

Močvarna područja

Unutar neformalnoga naturalističkog oblikovanja prostora, vrt u močvarnom području vrlo je privlačan i neuobičajen ukras. Najčešće se takav vrt nalazi odmah uz ribnjak i predstavlja postupan i najprirodniji prijelaz od vodenih biljaka prema biljkama koje vole vlažno tlo. To je i "raj" za brojne šumske i vodene životinjice.


Močvarni vrt

Na močvarnom području najčešće je bolje i jednostavnije kreirati močvarni vrt nego se upuštati u borbu protiv prirode i pokušati ga isušiti. Međutim, kad želite napraviti močvarni vrt, a zemljište nema dovoljno vlage, odaberite mjesto uz ribnjak i prokopom osigurajte dovoljnu količinu vode za uzgajanje močvarnih biljaka.
Močvarni vrt donosi svježinu i bogatstvo biljaka u kasno ljeto, kad se većina drugih biljaka već pomalo počela sušiti. S druge strane, većina močvarnih biljaka uvene već nakon prvih mrazova, pa zimi ne izgledaju zanimljivo.


foto:Rusalka

Preuzeto iz knjige "Velika ilustrirana enciklopedija VRT", objavljeno uz dozvolu izdavača Mozaik Knjiga, Savska 66/IV
broj čitanja: 16705

Izabrana riba:

Najnoviji članci:

Najnovije na forumu

Zanimljivi linkovi