Notice: Undefined variable: row_Rubrike in /home/akvarijskeribe/public_html/inc-zaglavlje.php on line 6

Notice: Undefined variable: row_Rubrike in /home/akvarijskeribe/public_html/inc-zaglavlje.php on line 13
akvarij

Klasifikacija

Rubrika: Klasifikacija i evolucija

DO SADA SU ZNANSTVENICI OPISALI NAJMANJE 1,5 MILIJUNA životinjskih vrsta, i svakim danom opisuje ih se sve više. Ukupan broj živih životinja mogao bi biti oko 30 milijuna. Kako bi se uveo red u ovu nevjerojatnu raznovrsnost, biolozi se služe formalnim sustavom klasifikacije, u kojem su svi današnji i nekad živi oblici na planetu nazvani i organizirani u skupine (poznate kao taksa). Svaki tip životinje jedinstvena je vrsta, imenovana i uvrštena u skupinu koja sadrži vrste što su im evolucijski najbliže.

Načela klasifikacije
Moderna znanstvena klasifikacija potječe iz 18. stoljeća iz djela Carla von Linnea švedskog botaničara i istraživača. Linne je stvorio sustav u kojem svaka vrsta ima ime od dva dijela, napisana latinskim. Prvi dio naziva označuje rod kojem životinja pripada; drugi je dio naziv vrste. Taj sustav rabi se i danas. Na prvi pogled nazivi djeluju nespretno, ali oni imaju dvije bitne prednosti: za razliku od narodnih naziva, mogu ih razumjeti znanstvenici širom svijeta, a osim što označuju životinju (i sve druge žive organizme), imaju funkciju oznake koja točno određuje položaj životinje u živom svijetu. U znanstvenoj klasifikaciji vrsta je osnovna jedinica. Vrste su svrstane u rodove, a oni u porodice. Ovaj proces svrstavanja nastavlja se i dalje kroz redove, razrede, koljena i konačno carstva, koja su najveći i najviši stupnjevi u hijerarhiji. Svaka skupina u hijerarhiji kao ključni dio klasifikacije zahtijeva složena istraživanja da bi se otkrile skrivene promjene koje su pokrenule evoluciju.

Stupnjevi klasifikacije
Klasifikacija tigra prikazana je na donjem dijagramu. Kod mnogih drugih životinja - npr. kukaca i zmija - hijerarhija može izgledati drugačije, jer može imati jedan dodatni stupanj ili više dodatnih stupnjeva. To se događa zbog toga što životinje često ne pristaju u kategorije koje su oformili znanstvenici. Medustupnjevi kao nadrazredi ili podredovi moraju se postaviti kako bi se određena skupina prilagodila. Ovi dodatni stupnjevi ne znače da klasifikacija nije dobra; oni su jednostavno rezultat toga što stupnjevi u klasifikaciji ne odražavaju potpuno činjenično stanje u prirodi.

Jedina kategorija koja stvarno postoji jest vrsta, no čak je i u tu kategoriju životinju vrlo teško smjestiti.
Tradicionalno, vrste su definirane kao skupina živih organizama koji dijele zajedničke karakteristike, a sposobne su se međusobno razmnožavati u prirodi. Odlučiti zadovoljava li skupina definiciju katkada je vrlo teško, pa mnogi istraživači dolaze do različitih zaključaka. Rezultat toga jest to da mnogi današnji znanstvenici najviše vole određivati vrstu prema genetskim podacima koji sadrže detaljnije podatke o sličnosti i razlikama među životinjama. Ovaj pristup doveo je do otkrivanja novih vrsta među već poznatim vrstama - npr. šumskog slona (vidi str. 221). Genetski podaci ne rješavaju sve probleme u klasifikaciji, jer znanstvenici još uvijek trebaju odlučiti kada su geni dviju životinja dovoljno slični da one budu opisane kao jedna vrsta.


Skupljanje dokaza
Većina skupina životinja otkrivena je prije nego što se mogla provesti analiza gena. Skupine su uspostavljene na osnovi anatomskih podataka živih vrsta i vrsta sačuvanih u obliku fosila. Anatomske studije mogu biti vrlo korisne u otkrivanju smjera evolucije jer često pokazuju kako su pojedini dijelovi tijela - kao udovi, čeljusti ili zubi - mogli biti promijenjeni, kojiput drastično, i u različite svrhe. Skupina četveronožnih velikih kralješnjaka ili tetrapoda izvrstan je primjer za ovaj način evolucijske modifikacije. Najstariji predak, koji je živio prije 300 milijuna godina, bio je građen od tri osnovne grupe kostiju: jedna kost na mjestu gdje ud dodiruje tijelo, slijede dvije kosti i pet nizova malih košćica na kraju uda. Kako su tetrapodi li zauzeli različita staništa - na tlu, u vodi i u traku - udovi različitih skupina postali su specijalizirani oblikom i veličinom za funkciju koju obavljaju. Kako se evolucijom uvijek mijenja ono što već postoji - radije nego da se stvara od početka - osnovni dijelovi kostiju sačuvani su u svim ovim različitim skupinama. Za sistematičare ovo je  jedan od malih dokaza koji pokazuje da su se svi tetrapodi razvili od istoga pretka.  U sistematici tetrapodi formiraju prirodnu skupinu ili granu. Grana se sastoji od pretka i svih vrsta koje su od njega nastale. Zajedno oni tvore potpunu i samostalnu granu evolucijskoga stabla života.

Hrskavičnjače i koštunjače tipičan su primjer: obje imaju peraje i aerodinamičan oblik tijela, prilagodbu na aktivan život u vodi. Ako gledamo samo te karakteristike, ove dvije ribe smjestile bi se u istu skupinu životinja. Ako se promatraju detaljnije, ove sličnosti nisu toliko bitne: mnoge su razlike koje upućuju na to da hrskavičnjače i koštunjače pripadaju različitim granama razvojnoga stabla.

Stručnjacima bi bilo teško pomiješati ova dva tipa riba, ali kod vrsta koje su sistematski bliže konvergencija može biti vrlo teška pri utvrđivanju njihova međusobnog odnosa. Jednak primjer za to može se vidjeti kod morža, tuljana i morskih lavova. Ove su vrste tradicionalno smještene u poseban red sisavaca - Pinnepedia - ali detaljno istraživanje njihove anatomije otkrilo je da perajari sadržavaju dvije ili čak tri različite linije sisavaca koje su se nezavisno razvile od različitih tipova mesojeda. Ako je ovo točno, perajari nisu prirodna skupina i bolje od bilo koje druge skupine pokazuju put evolucije te se mogu podijeliti na odvojene grane. Kako današnji znanstvenici upotrebljavaju kladistiku u životinjskom svijetu, mnoge jako dobro i dugo poznate skupine koje su davno oformljene pokazuju da su bile izgrađene na pogrešnim osnovama. Ponovno istraživanje životinjskih skupina dio je stalnoga procesa u klasifikaciji, na isti način kao stoje i ponovno tumačenje povijesnih događaja stalno prisutno u ljudskom društvu. Ponovno procjenjivanje omogućuje da se stvori preciznija slika o odno sima među životinjama i o tome na koji je način životinjsko carstvo postiglo izgled koji ima danas.

Kladistika
Kladistika je klasifikacijska tehnika koja je omogućila uspoređivanje velikoga broja osobina kako bi se vidjelo koliko su srodstveno udaljene pojedine vrste. Rezultati služe za izradbu kladograma — dijagrama koji pokazuju točke granjanja u evoluciji, zajedno sa skupinom pripadajućih vrsta ili grane koje je ta grana razvila. Kladistika se bavi novorazvijenim značajkama radije nego primitivnima, tako da klado-grami ne pokazuju kada se pojedina skupina razvila.

mjesto toga, on pokazuje red u kojem se određena značajka pojavila i broj takvih značajki koje dijele različite skupine. U kladogramu prikazanom dolje vidi se da giboni imaju mnogo razvijenih značajki zajedničkih s čovjekolikim majmunima i ljudima i samo nekoliko s avetnjacima.

Zato je razumno zaključiti da su giboni medu čovjekovim najbližim srodnicima, dok avetnjaci to nisu. Kada se kladistička analiza prvi put počela široko upotrebljavati, izazvala je brojne rasprave, jer je mnoge tradicionalno organizirane skupine podijelila, kombinirala ili odbacila neke tradicionalne kombinacije. Tako ptice i dinosauri vjerojatno čine granu, stoga su ptice kladistički bliže dinosaurima nego muha. Danas se smatra da je kladistika vrlo korisna u odgonetavanju evolucije.

Preuzeto iz knjige "Velika enciklopedija životnja", objavljeno uz dozvolu izdavača Mozaik Knjiga, Savska 66/IV
broj čitanja: 10410

Izabrana riba:

Najnoviji članci:

Najnovije na forumu

Zanimljivi linkovi