akvarij

METAMORFOZA

Promjena u obliku tijela koju pokazuju brojne životinje - poglavito beskralješnjaci - kada se razvijaju iz mladih u odrasle. Kod kukaca ona može biti potpuna i nepotpuna. Potpuna preobrazba uključuje potpunu promjenu izgleda u fazi mirovanja, koji se zove kukuljica. Nepotpuna preobrazba uključuje niz manje dramatičnih promjena; one se dogode svaki put kad se mlade životinje presvlače. Vidi ličinka, nimfa.


Preuzeto iz knjige "Velika enciklopedija životnja", objavljeno uz dozvolu izdavača Mozaik Knjiga, Savska 66/IV
(Osim pojmova označenih s *)

Izabrana riba:

Najnoviji članci:

Najnovije na forumu

Zanimljivi linkovi