akvarij

HRANIDBENI LANAC

Put hrane koji spaja dvije ili više vrsta, od kojih svaka predstavlja hranu za sljedeću vrstu u lancu. U hranidbenim lancima na kopnu prva je karika uglavnom biljka. U hranidbenim lancima u vodi to je uglavnom alga ili neki drugi jednostanični oblik. Vidi i hranidbena mreža.


Preuzeto iz knjige "Velika enciklopedija životnja", objavljeno uz dozvolu izdavača Mozaik Knjiga, Savska 66/IV
(Osim pojmova označenih s *)

Izabrana riba:

Najnoviji članci:

Najnovije na forumu

Zanimljivi linkovi