akvarij

CELULOZA

Složeni ugljikovodici u biljkama. Celuloza je građevni materijal od kojeg su izgrađene biljke, ima složenu kemijsku strukturu koju životinje mogu teško razgraditi. Biljojedi, poput preživača, probavljaju je uz pomoć mikroorganizama.


Preuzeto iz knjige "Velika enciklopedija životnja", objavljeno uz dozvolu izdavača Mozaik Knjiga, Savska 66/IV
(Osim pojmova označenih s *)

Izabrana riba:

Najnoviji članci:

Najnovije na forumu

Zanimljivi linkovi